Wat is een Ho’omana training?

Het is een training waarin je leert terug in je eigen kracht te komen d.m.v. fysieke beweging. De beweging geeft je de mogelijkheid om je belemmeringen vrij te maken en beperkingen om te zetten in bruikbare energie. De beweging maakt je bewust van je gevoelens en je gedrag ten opzichte van jezelf en van anderen. Door deze bewustwording krijg je de mogelijkheid te kiezen voor het behouden van je gedrag of het te veranderen. Dit alles in je eigen tempo en op jouw manier. Je bent verantwoordelijk voor je eigen leven en de keuzes die je daarin maakt. Tijdens de training wordt steeds weer een appèl op deze verantwoordelijkheid gedaan.

say yes and it can not ...
Kahuna Abraham Kawai’i


Het Westerse denken wil van tevoren weten wat er gaat gebeuren, wat de resultaten zullen zijn, wat het je zal bieden en hoe dat zal verlopen. Vanuit het Hawaiiaane denken ligt de focus in de eerste plaats op het geven van je commitment aan het onbekende, zonder dat je op voorhand weet wat je ervoor terugkrijgt, zodat je openstaat voor hetgeen dat op je af komt en je jezelf niet vast zet met verwachtingen.

lean into that you resist and  kopie
Kahuna Abraham Kawai’i


De training is grotendeels non-verbaal. Non-verbaal betekent dat er op voorhand niets uitgelegd wordt . Na de ervaring komen er vragen omhoog die besproken kunnen worden.

Het gaat erom dat je je verantwoordelijkheid neemt voor je totale plaats van existence, wat inhoudt dat je verantwoordelijkheid neemt voor je acties, gedachten en emoties.

in life there are only answers
Kahuna Abraham Kawai’i


In deze training gebruiken we een specifieke beweging die ons tot groter bewustzijn kan brengen. Het doen van de beweging start een psychologisch proces en is ruim voldoende om aan de slag te kunnen met jouw vragen. Je moet dus wel bereid zijn om deze beweging te leren en te ervaren wat de beweging met jou als mens kan doen. Deze bereidheid is de enige inzet die wij van jou verwachten.

De training is al vele eeuwen oud, en is een krachtig medium voor heling en verandering. De training is gebaseerd op oude Hawaiiaanse principes waarin het gaat om wie je bent en niet om wat je doet. De beweging helpt je bij het ontdekken van wie je bent. Dat de training al eeuwenlang bestaat, zegt genoeg over de waarde ervan.

Het IPBO is er trots op dat haar is gevraagd de training ook buiten Hawaii vorm te geven en op deze manier haar kracht door te mogen geven.

De transformatietraining betreft een tien daagse, intern geheel verzorgde, hoofdzakelijk non-verbale training die het denken passeert. Door middel van een combinatie van oude en nieuwe technieken en de persoonlijke manier van aanbieden hebben wij een training ontwikkeld die zo basaal aangrijpt dat je het een breedspectrum benadering zou kunnen noemen. Je kan het niet goed of fout doen, dus iedereen kan het: je moet het alleen ervaren. De ontwikkeling wordt aangestuurd door het aanleren van bewegingen waardoor persoonlijke patronen zichtbaar of voelbaar worden en veranderd kunnen worden, indien iemand dat wenst. Als je iemands beweging verandert, verander je iemands patronen, en als je iemands patronen verandert, verander je iemands leven.

Om de gezondheid te bevorderen wordt veel met lichaamswerk gedaan en gebruik gemaakt van onder andere een bewegingsmeditatie. Om de onderlinge communicatie zichtbaar te maken kan gebruik gemaakt worden van de aanraking. Cursisten leren veel over hun eigen fysieke en mentale gezondheid en leren ontspannen. Zij worden zich bewust hoe ze handelen en waarom, en krijgen zodoende inzicht in hun eigen functioneren en in de relatie met hun eigen ontwikkelingsproces. Een cursist ervaarde dit en zei: "Eindelijk rust in mijn hoofd". Het non-verbale aspect van de training is iets wat een appèl doet op een andere manier van leren dan cognitief en intellectueel leren en is als zodanig in Europa nog vrij onbekend.

De transformatietraining heeft ook een eigen website met foto’s, namelijk:
www.hoomana.nl.Voor wie is een Ho’omana training geschikt?

Een transformatietraining is geschikt voor iedereen die het beste wil halen uit tien dagen van zijn leven. Het is geschikt voor mensen met en zonder problemen, met en zonder lichamelijke beperkingen en alle achtergronden. De beweging is toegankelijk voor iedereen en kan geen reden zijn om niet deel te nemen aan de training.
Voor diegene die:

  • Nieuwe stappen wil zetten in het leven
  • Zichzelf wil ontwikkelen
  • De kwaliteit van zijn of haar leven wil verbeteren
  • Oude patronen wil doorbreken
  • Zowel emotioneel, mentaal als lichamelijk wil opschonen
  • Opnieuw een evenwicht wil vinden
  • Meer ontspanning wil in zijn of haar leven
  • Klachten ervaart en van hieruit aan zichzelf wil werken. Voorbeelden van klachten zijn: hyperventilatie, moeheid, hoofdpijn, depressie, angst, nek- en schouderklachten, stress- en spanningsklachten, onrust en burn-out.
  • ...Hoe ziet een Ho’omana training er uit?

Een transformatietraining is een fysieke, non-verbale training en vindt plaats in het IPBO te Rotterdam. Vanuit België wordt vervoer voorzien vanuit de provincie Antwerpen. De training is intern, dat houdt in dat je 10 dagen te gast bent in het IPBO Rotterdam waar je zal trainen, eten en slapen. De opbouw van de training wordt aangepast aan de vraag van de groep en is derhalve nooit hetzelfde. De dag-opbouw kan bestaan uit het gezamenlijk ontbijt, overdag de training, 's avonds de gezamenlijke maaltijd en tijd voor vragen. Een groep bestaat uit maximaal tien personen. Drie maanden na de training is er een terugkomdag.Wat kost een Ho’omana training?

De Ho’omana training kost € 2500. Dit is inclusief verblijfskosten en maaltijden.Nog vragen ?

Als je nog vragen hebt, bel dan gerust op 0032 488 14 14 71 of stuur een e-mail via
info@ipbo.be.
Kijk ook op de website die nog meer info geeft en foto’s toont van de training:
www.hoomana.nl