Ho’omanatraining
meer-daagse interne training in het IPBO te RotterdamDoelstelling van de training

 • Komen tot bewustzijn van jezelf:
  • inzicht in eigen mogelijkheden en grenzen
  • inzicht in eigen leidinggevende capaciteiten
  • inzicht in eigen dynamiek en patronen
  • moeilijkheden en uitdagingen worden getransformeerd tot kansen ten gunste van de eigen ontwikkeling
  • bewust zijn van eigen verantwoordelijkheid

 • Bewust worden van teamdynamiek
  • Je eigen plaats binnen het team
  • Het effect van je eigen dynamiek op je collega’s

 • Gezonde werknemers binnen een gezond teamResultaten na de training

 • Na de training zal het team sterker staan dan ooit te voren.
 • Elk individu binnen het team zal meer uit de verf komen. Individuele kwaliteiten worden zichtbaar.
 • Efficiënte samenwerking en samenwerking vanuit verbinding en respect voor elkanders eigenheid.
 • Open en heldere communicatie binnen het team.
 • Plezier op het werk.
 • Deze training is een boost voor je team. Een betere investering kan je niet vinden.Hoe gaan we te werk

De training is grotendeels non-verbaal. Non-verbaal betekent dat er op voorhand niets uitgelegd wordt . Na de ervaring komen er vragen omhoog die besproken kunnen worden.

Het Westerse denken wil van tevoren weten wat er gaat gebeuren, wat de resultaten zullen zijn, wat het je zal bieden en hoe dat zal verlopen. Tijdens deze training ligt de focus in de eerste plaats op het geven van je commitment aan het onbekende, zonder dat je op voorhand weet wat het je oplevert.

Het is een training waarin je leert terug in je eigen kracht te komen d.m.v. fysieke beweging. De beweging geeft je de mogelijkheid om je belemmeringen vrij te maken en beperkingen om te zetten in bruikbare energie. De beweging maakt je bewust van je gevoelens en je gedrag ten opzichte van jezelf en van anderen en maakt persoonlijke patronen en dynamieken binnen het team zichtbaar, zodat ze veranderd kunnen worden, indien dit wenselijk is. Als je iemands beweging verandert, verander je iemands patronen, en als je iemands patronen verandert, verander je iemands leven.

Het gaat erom dat je je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen acties.


Om de gezondheid te bevorderen wordt veel met lichaamswerk gedaan en gebruik gemaakt van onder andere een bewegingsmeditatie. Om de onderlinge communicatie zichtbaar te maken kan gebruik gemaakt worden van de aanraking. De deelnemers leren veel over hun eigen fysieke en mentale gezondheid en leren ontspannen. Zij worden zich bewust hoe ze handelen en waarom, en krijgen zodoende inzicht in hun eigen functioneren en in de relatie met hun eigen ontwikkelingsproces. Een cursist ervaarde dit en zei: "Eindelijk rust in mijn hoofd". Het non-verbale aspect van de training is iets wat een appèl doet op een andere manier van leren dan cognitief en intellectueel leren en is als zodanig in Europa nog vrij onbekend.Praktisch

 • meer-daagse training te IPBO Rotterdam: 2 tot 10 dagen, in overleg
 • overnachting mogelijk
 • met ontbijt, lunch, dinerInteresse?

Neem contact op met Joost Nap op tel: 0032 488 14 14 71 of via e-mail: info@ipbo.be
Elke training wordt op maat verzorgd.